Библия для тебя - живое слово живого Бога

Гірсько-лісові папороті

в ландшафтному парку "Гранітно-степове Побужжя" (нині - НПП - "Бузький Гард")
"Виявлено 10 видів папоротей: аспленії північний і волосовидний, пухирник ламкий, багатоніжка звичайна, щитники чоловічий і шартрський, безщитник жіночий, теліотерис болотяний, голокучник дубовий і фегоптерис з'єднуючий. Місцезнаходження останніх двох видів віддалені від основного ареалу (Полісся, Карпати) на значну відстань. Концентрація і просторова ізоляція в цих місцях багатьох лісових і гірсько-лісових папоротей, а також цілого ряду лучних, лучно-болотяних видів рослин - унікальне для степу явище. Воно обумовлено не тільки наявністю достатньої кількості вологи в міжскельних заглибинах чи тріщинах граніту, а й особливостями формування флори цієї території в минулому."

О. Деркач, С. Таращук, [В. Холипенко]:
Про необхідність організації регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".


Папоротники в Гранитно-степном Побужье

"В лісовій підстилці переважають лісові та гірсько-лісові папороті, а також цілий ряд лучних, лучно-болотних видів рослин – що є унікальним явищем для степу. Це зумовлене не лише наявністю великої кількості вологи, а й формуванням флори цієї території в минулому. Тут можна спостерігати такі види папоротей: аспленій північний (Asplenium septentrionale) і волосовидний (A. trichomanes) - голарктичні літофільні види з дизьюнктивним ареалом; багатоніжка звичайна (Polypodium vulgare), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina)."

Совгіра С.В. Вицина І.В.:
“Гранiтно-степове Побужжя”. Екологічна стежина «Кордон»

Папоротники в Гранитно-степном Побужье

Папоротники в Гранитно-степном Побужье

Папоротники в Гранитно-степном Побужье

Папоротники в Гранитно-степном Побужье

Сельский туризм >>>
Сплав по Южному Бугу. Мигейские пороги. Фото >>>
Гостевой альбом. Фото >>>
Размещено: ноябрь 2010 гhttp://www.Bible-For-You.org/kraeved/paporotnik.htm